Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00049-16-CON-0037
 • Objecte: Concesión administrativa por lotes individuales para la explotación en la vía pública, de diecisiete (17) quioscos destinados a la venta de diversos productos en terrenos de dominio público municipal atendiendo a fines sociales.
 • Tipus de contracte: Especials.
 • Procediment d’adjudicació: Obert.
 • Valor estimat: 152.400,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: Vegeu anunci
 • Dependència de tramitació: Contractació.
 • Telèfons: 965149192 / 965149191
 • Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Secretaria de la Mesa de Contractació
      Adreça:Carrer San Nicolau, 2 - 3a planta  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965149534
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 27/09/2016 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 27/01/2017

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Altres 01/03/2017 14:39 h. Verificar Acuerdo JGL declarando desierto el quiosco nº 11
Anunci de formalització de contracte 21/02/2017 10:27 h. Verificar
Adjudicació 26/01/2017 08:51 h. Verificar Incluído requerimiento de documentación al segundo clasificado quiosco nº 11
Altres 22/12/2016 11:48 h. Verificar Requerimiento documentación segundo clasificado
Classificació dels licitadors 18/11/2016 13:03 h. Verificar
Classificació dels licitadors 18/11/2016 12:58 h. Verificar Motivación: Informe valoración ofertas
Anunci de licitació 08/08/2016 08:22 h. Verificar
Prescripcions tècniques particulars 08/08/2016 08:22 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 08/08/2016 08:21 h. Verificar

Tornar