Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Idioma

Avís Legal

Titularitat de lloc web.

Propietat intel·lectual.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant consistix en un conjunt de mitjans telemàtics, dels quals esta pàgina és portal i punt oficial d'entrada, que l'Ajuntament d'Alacant posa a disposició dels ciutadans per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració Municipal.

Tots els drets estan reservats. Els continguts d'esta web són propietat d'Ajuntament d'Alacant, tret que expressament s’hi indique el contrari.

Ús del lloc web.

L'Ajuntament d'Alacant no és responsable del contingut, l'exactitud i l'actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que conste en el lloc web o a la qual es remeta a partir d'enllaços o altres sistemes. En este lloc web oficial l'usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d'esta. La seua única finalitat és facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb la informació de la Seu i la seua inserció en este lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si és el cas, puguen correspondre als seus autors. De la mateixa manera, l'establiment d'enllaços al lloc web de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L'Ajuntament d'Alacant no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda.

Este lloc web utilitza cookies per a emmagatzemar informació de les seues preferències sobre l'idioma i l'ús de la versió mòbil. Els cookies són xicotets arxius de text que s'envien al seu ordinador per conéixer les seues preferències i recordar-les la pròxima vegada que accedisca al web. L'usuari pot configurar el seu navegador web per acceptar o rebutjar estos arxius.

L'Ajuntament d'Alacant es reserva el dret a modificar i ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'este lloc web en qualsevol moment i sense avís previ.

És interés de l'Ajuntament d'Alacant que este lloc web funcione amb la màxima eficàcia i complisca la finalitat per a la qual ha sigut creat. Per això, el mantindrà posant tots els mitjans disponibles per a aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles disfuncions i/o anomalies en el seu funcionament causades per una circumstància accidental, força major o treballs de manteniment, que impossibiliten el correcte accés al lloc web.

L'Ajuntament d'Alacant podrà modificar els termes i les condicions que apareixen en esta pàgina web i, per tant, aconsella la seua consulta per si s'hi produïxen canvis.

L'ús d'este lloc web implica el coneixement i l'acceptació dels termes i les condicions que s'hi contenen. A més, la utilització de determinats servicis a disposició dels usuaris d'este lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves pels usuaris.

Protecció de dades.

Es comunica a l'usuari que les dades de caràcter personal que subministre en l'ús dels servicis d'este lloc web, s'inclouran en un fitxer automatitzat de dades, per a realitzar la gestió dels tràmits que sol·licite.

Totes les dades subministrades pels usuaris no es destinaran a finalitats distintes que les expressades en cada cas, ni es facilitaran a tercers, i rebran la protecció exigida per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Contacte.

Per a qualsevol aclariment, informació, comentari, suggeriment o queixa, poden dirigir-se a alguna de les adreces que es relacionen en la pàgina de contacte o utilitzar el servici de l'Espai de participació ciutadana.