Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00034-17-ALD-0001
 • Objecte: Ejecución de las obras de demolición de las edificaciones anexas al matadero sito en Av. de Elche, 145 de Alicante.
 • Tipus de contracte: Obres.
 • Procediment d’adjudicació: Negociat sense publicitat.
 • Valor estimat: 177.496,47 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 161.360,43 euros, IVA no inclòs (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidenta Delegada de la Agencia Local.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 02/08/2017 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 30/10/2017

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 30/11/2017 09:31 h. Verificar
Adjudicació 26/10/2017 09:58 h. Verificar
Altres 11/10/2017 13:14 h. Verificar Motivación: Informe valoración proposiciones
Altres 11/10/2017 13:14 h. Verificar Motivación: Informe posible carácter desproporcionado de ofertas presentadas
Classificació dels licitadors 11/10/2017 13:13 h. Verificar
Altres 25/07/2017 11:35 h. Verificar Informe nota aclaratoria sobre el proyecto
AVÍS
Altres 20/07/2017 10:46 h. Verificar Informe de errores del proyecto de demolición
Altres** 20/07/2017 10:46 h. - PROYECTO DEMOLICIÓN EDIFICACIONES ANEXAS MATADERO
Ver archivos del proyecto
Anunci de licitació 20/07/2017 10:45 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 20/07/2017 10:45 h. Verificar

Tornar