Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00036-17-ALD-0002
 • Objecte: Ejecución de las obras comprendidas en el "Proyecto de reforma y acondicionamiento de locales de planta baja del Claustro Derecho para oficinas de la EDUSI, sito en la calle Sevilla, nº 2, Fábrica de Tabacos, cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER dentro del Eje 12 "Eje Urbano" del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
 • Tipus de contracte: Obres.
 • Procediment d’adjudicació: Negociat sense publicitat.
 • Valor estimat: 198.500,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 198.500,00 euros, IVA no inclòs (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidenta Delegada.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 12/09/2017 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 24/10/2017

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 30/11/2017 09:33 h. Verificar
Adjudicació 18/10/2017 13:20 h. Verificar
Classificació dels licitadors 05/10/2017 10:49 h. Verificar
Altres 05/10/2017 09:11 h. Verificar Motivación: Informe posible carácter desproporcionado de oferta presentada
Altres 05/10/2017 09:10 h. Verificar Motivación: Informe valoración y clasificación de ofertas
Altres** 04/08/2017 13:09 h. - PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS EDUSI, FÁBRICA TABACOS
ver archivos del proyecto
Anunci de licitació 04/08/2017 13:09 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 04/08/2017 13:08 h. Verificar

Tornar