Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00070-17-ALD-0003
 • Objecte: Servicio para la ejecución del proyecto "INÍCI@TE", mediante la realización de un itinerario de inserción laboral integrado por acciones formativas y de orientación para 50 jóvenes con bajo nivel de formación, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Inciativa de Empleo Juvenil (FSE-IEJ).
 • Tipus de contracte: Servicis.
 • Procediment d’adjudicació: Obert.
 • Valor estimat: 162.000,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 162.000,00 euros, IVA no inclòs (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidente Delegado de la Agencia Local.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 20/12/2017 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 31/01/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 08/02/2018 09:58 h. Verificar
Adjudicació 26/01/2018 14:46 h. Verificar
Altres 18/01/2018 12:31 h. Verificar Motivación: Informe valoración proposiciones
Classificació dels licitadors 18/01/2018 12:20 h. Verificar
Altres 08/01/2018 11:27 h. Verificar AVISO
AVÍS
Prescripcions tècniques particulars 28/11/2017 11:52 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 28/11/2017 11:52 h. Verificar
Anunci de licitació 28/11/2017 11:51 h. Verificar

Tornar