Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00071-18-ALD-0007
 • Objecte: Servicio de "Logística integral y organización del evento "I Congreso de transformación social y humana", el próximo 12 de diciembre en el Auditorio de la Excma. Diputación Provincial (ADDA).
 • Tipus de contracte: Servicis.
 • Procediment d’adjudicació: Obert simplificat Art 159.6 LCSP.
 • Valor estimat: 30.720,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 37.171,20 euros (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidente Delegado.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 02/11/2018 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 14/11/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 04/12/2018 11:14 h. Verificar
Adjudicació 14/11/2018 12:36 h. Verificar
Altres 05/11/2018 15:41 h. Verificar Motivación: Acuerdo de la Mesa 5-11-18
AVÍS
Altres 18/10/2018 14:21 h. Verificar Anexos del I al VII del PCAP
Altres 18/10/2018 14:18 h. Verificar ACUERDO DE CONVOCATORIA
Altres 18/10/2018 14:18 h. Verificar MEMORIA JUSTIFICATIVA
Plec de clàusules administratives particulars 18/10/2018 14:17 h. Verificar
Anunci de licitació 18/10/2018 14:17 h. - Enlace a la licitación en la Plataforma Contratación Sector Púbico
ANUNCIO LICITACIÓN PLCSP
Prescripcions tècniques particulars 18/10/2018 14:16 h. Verificar

Tornar