Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00077-18-ALD-0008
 • Objecte: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS CENTROS DE LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE
 • Tipus de contracte: Subministraments.
 • Procediment d’adjudicació: Obert simplificat Art 159.6 LCSP.
 • Valor estimat: 24.442,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 29574,82 euros (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidente Delegado.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data de formalització del contracte: 26/12/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 09/01/2019 15:11 h. Verificar ANUNCIO DE FORMALIZACION - Lote 2
Anunci de formalització de contracte 09/01/2019 15:09 h. Verificar ANUNCIO DE FORMALIZACION - Lote 1
Adjudicació 26/12/2018 13:25 h. Verificar ADJUDICACION - Lote 2
Adjudicació 26/12/2018 13:23 h. Verificar ADJUDICACION - Lote 1
Altres 14/12/2018 10:34 h. Verificar ACTA MESA DE CONTRATACION 13-12-2018
AVÍS
Anunci de licitació 05/12/2018 13:04 h. Verificar RECTIFICACION DE ANUNCIO DE LICITACION
AVÍS
Anunci de licitació 05/12/2018 12:23 h. Verificar
Altres 05/12/2018 12:22 h. Verificar ACUERDO DE CONVOCATORIA
Altres 05/12/2018 12:21 h. Verificar MEMORIA JUSTIFICATIVA
Plec de clàusules administratives particulars 05/12/2018 12:21 h. Verificar
Prescripcions tècniques particulars 05/12/2018 12:20 h. Verificar

Tornar