Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00076-18-PMV-0006
 • Objecte: Contrato Patrimonial. Adquisición de viviendas nuevas o usadas, con fines sociales, en el ámbito de la estrategia de desarrollo urbano sostenible EDUSI "Área Las Cigarreras". Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para la programación 2014-2020. "Una manera de hacer Europa".
 • Tipus de contracte: Altres.
 • Procediment d’adjudicació: Obert.
 • Valor estimat: 1.200.000,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 1.370.000,00€ euros (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Patronat Municipal de la Vivenda.
 • Telèfons: 965206329 / 965206364
 • Òrgan de contractació: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Patronat Municipal de la Vivenda
      Adreça:Plaça de la Santíssima Faç, núm. 5 - planta baixa  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965142907
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 30/11/2018 a las 13:00 hores.
 • Estat de tramitació: DESERT

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Declaración de desierto 25/01/2019 14:08 h. Verificar
Altres 16/11/2018 14:23 h. - Memoria órgano gestor
Prescripcions tècniques particulars 15/11/2018 13:15 h. Verificar
Anunci de licitació 15/11/2018 13:15 h. - Enlace a Plataforma de Contratación del Sector Público
Plec de clàusules administratives particulars 15/11/2018 13:15 h. Verificar

Tornar