Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00058-18-ALD-0005
 • Objecte: Servicio de Ejecución del Programa "IMPULSACULTURA PROYECTA": Tutorización, asesoramiento y mentorización para emprendedores del ámbito de las industrias culturales y creativas, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje 12, objetivo temático 9, Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
 • Tipus de contracte: Servicis.
 • Procediment d’adjudicació: Obert.
 • Valor estimat: 100.000,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 121.000 euros (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Telèfons: 965145700
 • Òrgan de contractació: Presidente Delegado.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social
      Adreça:C/ Jorge Juan, núm. 21  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965207295
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 07/09/2018 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 12/11/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 13/11/2018 15:21 h. Verificar
Adjudicació 12/11/2018 11:56 h. Verificar
Altres 03/10/2018 14:54 h. Verificar ACTA MESA CONTRATACIÓN 01/10/18
Altres 03/10/2018 14:54 h. Verificar MOTIVACIÓN: INFORME TÉCNICO DE FECHA 28/9/18
Classificació dels licitadors 03/10/2018 14:54 h. Verificar
Altres 19/09/2018 14:07 h. Verificar CAMBIO DE FECHA ACTO APERTURA SOBRE Nº 3
AVÍS
Altres 19/09/2018 10:27 h. Verificar ACTA MESA DE CONTRATACION - 19/09/18
Altres 13/09/2018 09:58 h. Verificar ACTA MESA DE CONTRATACIÓN -12/09/18
Altres 03/08/2018 13:55 h. Verificar ACUERDO DE CONVOCATORIA
Altres 03/08/2018 13:54 h. Verificar MEMORIA JUSTIFICATIVA ORGANO GESTOR
Prescripcions tècniques particulars 03/08/2018 13:53 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 03/08/2018 13:53 h. Verificar
Anunci de licitació 03/08/2018 13:52 h. Verificar

Tornar