Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

 • Inici
 • Preguntes més freqüents

Idioma

Preguntes freqüents

Quins servicis oferix la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant?

 1. Catàleg de servicis: relació dels servicis municipals, que, en alguns casos, poden ser tramitats a través de la mateixa Seu. Alguns servicis requereixen obligatòriament la identificació de l'usuari.
 2. Tauler d'edictes: relació dels edictes i anuncis municipals en vigor, amb l'opció de poder descarregar-los en format pdf.
 3. Espai de participació ciutadana: sistema que proporciona al ciutadà l'opció de participar amb els seus comentaris, suggeriments o queixes sobre l'activitat municipal.
 4. Perfil de contractant: es publicaran els anuncis de les licitacions convocades, i també, les adjudicacions provisionals dels contractes, complementant-se amb documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.
 5. Carpeta ciutadana: informació sobre els tributs municipals d'un ciutadà, dades d'empadronament, expedients municipals i registre d'entrada i eixida. Requereix identificació mitjançant certificat digital.
 6. Validació de Documents: obtenció de còpies impreses de documents relacionats amb expedients municipals d'Hisenda-Tresoreria i Urbanisme que hagen sigut firmats electrònicament, subministrant el codi de verificació o validació que apareix en el document original
 7. Altres servicis: servicis proporcionats en la web de l'Ajuntament.

Estos servicis podran modificar-se i ampliar-se en el futur segons les necessitats de la Seu Electrònica.

Com sé que estic en una pàgina oficial de la Seu?

Les adreces de les pàgines de la Seu comencen per https://sedeelectronica.alicante.es/. Encara que també hi ha excepcions per mitjà de les denominades extensions de la Seu. Estes són pàgines que, sense formar part del domini de la Seu, constituïxen, a tots els efectes, una part d’esta.

L'autenticitat de la Seu està garantida per un certificat digital emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Per a les extensions de la Seu, l'autenticitat està garantida per un certificat digital emés per l'Autoritat de Certificació Camerfirma. Aquests certificats identifiquen la Seu i permeten establir una connexió segura entre el navegador de l'usuari i la Seu. Açò significa que la comunicació està xifrada, de manera que ningú més que l'usuari en qüestió podrà accedir a la seua informació.

Quins requisits tècnics s'han de complir per a accedir a la Seu?

 • Navegador d'Internet.
 • Lector de documents en format PDF.
 • Per a la realització d’alguns tràmits telemàtics en els apartats de "Catàleg de servicis" i "Carpeta ciutadana", cal tindre un certificat digital d'usuari emés per qualsevol autoritat de certificació reconeguda, o DNI electrònic.

Quins sistemes d’identificació s’admeten per a la realització de tràmits telemàtics en esta Seu?

Els sistemes d'identificació admesos depenen del tràmit a realitzar. En aquest sentit es tenen:

 1. Tràmits que admeten identificació mitjançant certificat digital emés per qualsevol autoritat de certificació reconeguda, o DNI electrònic.
 2. Tràmits que admeten identificació mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya.

Què és un certificat digital d'usuari?

És un document electrònic que servix per a:

 1. Identificar de forma totalment segura un usuari quan es connecta a un sistema informàtic.
 2. Firmar digitalment i xifrar documents informàtics, i també, missatges de correu electrònic segur.

Un certificat digital és emés i firmat per una Autoritat de Certificació que n'assegura la validesa.

Els certificats poden emetre's en Suport Software o en Targeta Criptogràfica.

El mateix Ajuntament disposa d'una sèrie de Punts de Registre on el ciutadà pot sol·licitar i obtindre els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Cal disposar d'un certificat digital d'usuari per a accedir a la Seu?

Només cal per a utilitzar alguns servicis dels apartats "Catàleg de servicis" i "Carpeta ciutadana".

És segur utilitzar els servicis de la Seu?

La comunicació entre el ciutadà i la Seu és segura, ja que tota la informació viatja xifrada.

Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en el sistema, s'empren els instruments necessaris per a protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A més, el certificat electrònic de la Seu garantix la seua identitat. En aquells servicis que requerisquen identificació per part del ciutadà, el certificat electrònic del ciutadà garantix la identitat d'este.