Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

  • Inici
  • Catàleg de servicis

Idioma

Catàleg de servicis

Este és el catàleg de servicis que actualment proporciona la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant. Estos servicis podran veure's modificats i ampliats en el futur.

Alguns serveis requereixen obligatòriament la identificació de l'usuari. S'han marcat amb diferents icones els sistemes d'identificació necessaris:

  • serveis que requereixen identificació mitjançant certificat digital emés per qualsevol autoritat de certificació reconeguda, o DNI electrònic.
  • serveis que requereixen identificació mitjançant un usuari i contrasenya.

Atenció a la ciutadania

Carpeta Ciutadana

Cultura

Esports

Hisenda

Medi Ambient

Ocupació de Via Pública

Població

Recursos Humans

Sanitat

Seguretat Ciutadana

Servicis Socials

Transparència Municipal

Tributs, multes, sancions i altres ingressos municipals de dret públic o privat

Urbanisme

Altres Sol·licituds NO Normalitzades

Sol·licituds sense acabar

Tràmits que ja ha iniciat prèviament, però que tenen encara dades a complimentar, documentació a aportar o la instància sense firmar digitalment.