Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Idioma

Sobre la Seu Electrònica

Què és la Seu Electrònica

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant consistix en un conjunt de mitjans telemàtics, dels quals esta pàgina és portal i punt oficial d'entrada, que l'Ajuntament d'Alacant posa a disposició dels ciutadans per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració Municipal, segons s'establix en l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Titularidad

La titularidad, gestión y administración de este Sede Electrónica corresponde al Ayuntamiento de Alicante en el ejercicio de sus competencias.

Motivació

L'Ajuntament d'Alacant, per a l'establiment d'uns servicis públics més moderns, ha posat en marxa un conjunt de programes i mesures d'actuació per a la implantació d'una verdadera administració electrònica que ha de ser, sobretot, accessible, senzilla, útil, còmoda, àgil, confidencial i adaptada als nous canvis.

Servicis que proporciona

La Seu Electrònica facilita l'accés a diversos servicis de tramitació electrònica. Disposa, a més, d'una sèrie d'extensions autoritzades que proporcionen altres servicis a través del Web Municipal de l'Ajuntament. Per a obtindre més informació accedisca a l'apartat de Preguntes i respostes freqüents.

Ordenança reguladora

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant està regulada en l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

La Seu Electrònica en valencià

Esta Seu Electrònica ha sigut dissenyada per a contemplar els 2 idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, de manera que les informacions puguen consultar-s'hi tant en castellà com en valencià, en compliment de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

No obstant això, hi ha algunes informacions que no poden mostrar-se en valencià, per raons d'índole tècnic. Des de l'Ajuntament d'Alacant, es continuaran realitzant tots els esforços necessaris perquè les informacions de la Seu s’hi puguen consultar en ambdós idiomes.

Extensions de la Seu Electrònica

Les següents pàgines es consideren extensions autoritzades de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, i la informació que proporcionen ha de considerar-se, a tots els efectes, com subministrada dins del domini de la mateixa Seu.

Interrupció del Servici

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant està a disposició dels ciutadans els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. En els supòsits d'interrupció del servici per raons tècniques o incidències imprevistes, l'Ajuntament d'Alacant proporciona el domini www.alacant.es, que dirigirà a la ciutadania en les seues consultes i relacions de tramitació.

Normativa

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal arreplegades en aquesta Seu seran tractades d'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a les sol·licituds formulades i desenvolupar les competències, funcions i missions que les lleis li encomanen.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament, i altres que els reconeguen les lleis.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web: https://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades.

Web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades